การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติ การ เรื่องการใช้งานเครื่องตัดต่อเส้นใยแก้วนำแสง (Fusion Splicer) และเครื่องทดสอบเส้นใยแก้วนำแสง (OTDR)

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานเครื่องตัดต่อใยแก้วนำแสง (Fusion Splicer) และเครื่องทดสอบเส้นใยแก้วนำแสง (OTDR) ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรและทีมงานจากบริษัทโฟคอมม์ (ประเทศไทย) บรรยายภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้คณะครู และนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้จากประสบการณ์การอบรมในโครงการไปต่อยอดในสาขาวิชาชีพต่อไป การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี