ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนัโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แบ่งเป็น ๓ รอบ และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แบ่งเป็น ๒ รอบ ทั้งนี้ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19)